Tora Pardes Lauder. Księgi I-V: Bereszit, Szemot, Wajikra, Bemidbar, Dewarim

Tora Pardes Lauder. Księgi I-V: Bereszit, Szemot, Wajikra, Bemidbar, Dewarim
Tora Pardes Lauder. Księgi I-V: Bereszit, Szemot, Wajikra, Bemidbar, Dewarim

Tora Pardes Lauder. Księgi I-V, czyli: Bereszit, Szemot, Wajikra, Bemidbar, Dewarim. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego z komentarzami Rabinów. Pierwsze zdanie, jakże inne od znanego dotychczas: zamiast "Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię" czytamy: "Na początku stwarzania przez Boga nieba i ziemi". Fundamentalna różnica: nic dziwnego zatem, że potem następuje aż pięć stron komentarzy, rozważań i sporów. A to dopiero pierwsze zdanie... . Księga judaizmu rabinicznego, jednej z dwóch religii - obok chrześcijaństwa - które wywodzą swoje korzenie z wiary starożytnego Izraela. U źródeł podziału liczącego dwa tysiące lat leży kwestia mesjańskiej i Boskiej tożsamości Jezusa - wraz z przyjściem Zbawiciela rozpoczęło się rozchodzenie dróg Jego Kościoła i Synagogi. Tak wiele wspólnego i jednocześnie tak fundamentalna różnica: Izrael starożytny a chrześcijaństwo i judaizm rabiniczny.

Cena: 397,84 zł

Grzegorz Nowik, Zanim złamano "Enigmę"..., tomy I i II

Grzegorz Nowik, Zanim złamano "Enigmę"..., tomy I i II
Grzegorz Nowik, Zanim złamano "Enigmę"..., tomy I i II

"Zanim złamano 'Enigmę'...  to dwa tomy niezwykłej wagi fizycznej i merytorycznej. Pełny tytuł tomu pierwszego: "Zanim złamano 'Enigmę'... Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918-1920". Tomu drugiego: "Zanim złamano 'Enigmę'... rozszyfrowano Rewolucję. Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918-1920." Dzieło wybitne i wyjątkowe, również i z tego względu, że jest mało prawdopodobne, by wydano je ponownie. Absolutny rarytas i biały kruk. Państwo, które nie istniało przez pokolenia, i które - u zarania odzyskanej niepodległości - stać było na dokonania niewyobrażalne i imponujące. Obie książki mają prawie dwa tysiące pięćset (!) stron. Przy takiej ilości ważkich słów nie musimy już niczego dodawać...

Cena: 385,28 zł
szt.

Ilustrowana Kronika Legjonów Polskich 1914-1918

Ilustrowana Kronika Legjonów Polskich 1914-1918
Ilustrowana Kronika Legjonów Polskich 1914-1918

Ilustrowana Kronika Legjonów Polskich 1914-1918. Niezwykła książka z 1936 roku o niezwykłych ludziach, którzy mieli odwagę i moc ducha, by w dziejowej szansie danej od Boga, ceniąc bardziej Honor niż życie, rozpocząć szalony bój o Ojczyznę. Bóg, Honor, Ojczyzna - testament minionych pokoleń krwią bohaterską okupiony. Piękna książka, piękne słowa i myśli, i setki zdjęć, które bez poetyckich uniesień okazują koszmar i piekło wojny. Drewniane krzyże chylące się w rozmokłej ziemi, rany przewiązane szmatami, mundury-łachmany i buty wiązane ze skrawków... Twarze umęczone, oczy bez blasku... Żołnierz bohater - żołnierz znużony, jak z pomnika w Horyńcu.

Cena: 338,51 zł
szt.

Fernand Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek

Fernand Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek
Fernand Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek

Książka wyjątkowa pod każdym względem. Faktograficznym i teoretycznym. Wciągająca literacko. I na koniec: to miłe, że w zetknięciu z historycznym materiałem dowodowym nie tylko marksizm, ale i teoria Webera okazują swój prawdziwy wymiar: zaledwie mizerny ideologiczny, bo na pewno nie naukowy.

Cena: 297,99 zł

Maurice Leblanc, Arsene Lupin, komplet 23 powieści

Maurice Leblanc, Arsene Lupin, komplet 23 powieści
Maurice Leblanc, Arsene Lupin, komplet 23 powieści

23 tomy przygód bohatera, którego - od tytułu pierwszej książki wydanej w 1905 roku - nikt nie nazywa inaczej jak "dżentelmenem włamywaczem". Bohater ideał: łamie siódme przykazanie, ale w sposób, który czyn naganny przemienia w dobry uczynek. Anarchista, ale w obejściu, stylu życia - arystokrata. Zdobywca serc niewieścich, ale kochanki tym bardziej go kochają im bardziej powiększa się ich grono. No i najważniejsze: wywodzi w pole samego Herlocka Sholmesa - nic dziwnego, autor jest wszak Francuzem. Może cały cykl powieści powstał tylko po to, by dosolić Anglikom? Cóż w tym dziwnego: jak wiele dzieł (pisanych, beletrystycznych, ale i naukowych, graficznych, filmowych, itd.) powstaje tylko po to, by ośmieszyć, poniżyć sąsiadów. Jakie by nie były motywy powieści Leblanc'a to klasyka powieści kryminalnej, sensacyjnej. Cały komplet powieści ustawiony na półce tworzy z grzbietów obraz - co ciekawe: by otrzymać ten interesujący efekt trzeba książki ustawić nie od tomu pierwszego do ostatniego, ale... od końca. Bardzo zabawne!

Cena: 289,15 zł

Zofia Chomętowska, Polesie

Zofia Chomętowska, Polesie
Zofia Chomętowska, Polesie

Zofia Chomętowska: arystokratka - fotograf z książęcej rodziny. Potężny album z Polesia, ze świata który został zamordowany i unicestwiony przez Niemcy i Rosję (sowiecką). Niezwykły obraz życia zwykłego kresów Rzeczpospolitej, krainy codziennej, której nie dane było przetrwać. Germańska i moskiewska "misja kulturotwórcza" - obie z piekła rodem, ich grzechy wołają o pomstę do nieba. Oskarżeniem są właśnie zdjęcia takie, jak w prezentowanym albumie: zdjęcia zwykłego, codziennego życia - od codzienności ziemian i arystokratów z książęcych rodów po potoczność Poleszuków. Normalny świat, czasem zaskakujący - jak fotografia jakiejś zabłoconej, wiejskiej ulicy, wzdłuż której biegną... słupy z przewodami telefonicznymi i elektrycznymi (strona 47). Prąd na Polesiu w 1930 roku!? Przecież elektryfikacja to była główna broń cywilizacyjna "władzy rad" (jak nauczano w PRL-u). Książka obowiązkowa dla chcących ocalić od zapomnienia Kresy, ziemiaństwo, Rzeczpospolitą.

Cena: 277,20 zł
szt.

Wiesław Wydra, Wojciech Ryszard Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543

Wiesław Wydra, Wojciech Ryszard Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543
Wiesław Wydra, Wojciech Ryszard Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543

Chrestomatia staropolska, czyli zbiór spuścizny staropolskiego piśmiennictwa: 156 tekstów rękopiśmiennych i 43 teksty drukowane. Teksty w tłumaczeniach, w transliteracjach i transkrypcjach. Skarby niezwykłe i bezcenne kultury polskiej, które ocalały przed złością najeźdźców, zaborców, okupantów. Skarby często już nie w oryginale, ale są - mimo wieków prześladowań i ślepej nienawiści sąsiedzkiej, germańskiej, szwedzkiej i azjatyckiej. Piękno ocalone. Źródło wciąż bijące... Wciąż?

Cena: 271,36 zł
szt.

Robert Musil, Człowiek bez właściwości

Robert Musil, Człowiek bez właściwości
Robert Musil, Człowiek bez właściwości

Książka legenda, powieść - esej, jedna z lektur obowiązkowych.

Cena: 269,70 zł

Biblia Brzeska 1563

Biblia Brzeska 1563
Biblia Brzeska 1563

Wydanie z 2003 roku, czyli wydanie, które ukazało się 440 lat po pierwszym wydaniu tłumaczenia wykonanego przez polskich protestantów (kalwinów i arian, choć ze względu na spory, walkę i rozejście się tych dwóch nurtów protestantyzmu zwykle mówi się o "Biblii kalwińskiej", gdyż to właśnie kalwini mieli chyba ostatecznie decydujący wpływ na jej treść). Zabytek XVI-wiecznego języka polskiego.

Cena: 265,43 zł

William Shakespeare, Dzieła wszystkie, tomy I - VIII

William Shakespeare, Dzieła wszystkie, tomy I - VIII
William Shakespeare, Dzieła wszystkie, tomy I - VIII

Dzieło życia Macieja Słomczyńskiego. Tom I - "Poezje": Sonety, Poematy i wiersze różne. Tom II - "Komedie 1": Dwaj szlachcice z Werony, Poskromienie złośnicy, Komedia omyłek, Serc starania stracone, Sen nocy letniej, Kupiec wenecki (w tomie ilustracje z wydania z roku 1875). Tom III - "Komedie 2": Wesołe niewiasty z Windsoru, Wiele hałasu o nic, Jak wam się podoba, Wieczór trzech króli, Troilus i Cressida, Miarka za miarkę (w tomie ilustracje z wydania z roku 1875). Tom IV - "Komedie 3": Wszystko dobre, co się dobrze kończy, Perykles, Zimowa opowieść, Cymbeline, Burza (w tomie ilustracje z wydania z roku 1875). Tom V - "Tragedie 1": Titus Andronicus, Romeo i Julia, Juliusz Cezar, Hamlet, Otello (w tomie ilustracje z wydania z roku 1875). Tom VI - "Tragedie 2": Timon z Aten, Król Lear, Makbet, Antoniusz i Kleopatra, Coriolanus (w tomie ilustracje z wydania z roku 1875). Tom VII - "Kroniki 1": Henryk VI (część 1,2 i 3), Ryszard III, Król Jan (w tomie ilustracje z wydania z roku 1875). Tom VIII - "Kroniki 2": Ryszard II, Henryk IV (część 1 i 2), Henryk V, Henryk VIII (w tomie ilustracje z wydania z roku 1875). 

Cena: 259,80 zł

Księga tysiąca i jednej nocy. Komplet, tomy I - IX

Księga tysiąca i jednej nocy. Komplet, tomy I - IX
Księga tysiąca i jednej nocy. Komplet, tomy I - IX

Same bajki. Liczone na kilogramy: pięć, co można zważyć, wystarczy mieć wolną chwilę (o wadze nie wspominając). Liczone na tomy: dziewięć, co można policzyć na palcach dwóch rąk, wystarczy mieć umiejętność liczenia (o palcach nie wspominając) . Liczonych na noce: na tysiąc i jeszcze jedną, co też można sprawdzić, no ale na to trzeba mieć prawie... trzy lata wolnych nocy! (o umiejętności czytania i liczenia nie wspominając). Książka jest zatem propozycją dla tych, którzy nie tylko lubią bajki, ale mają duuużo, bardzo dużo wolnych nocy (o umiejętności czytania i liczenia nie wspominając - czyli jednak nie dla dzieci).

Cena: 238,80 zł
szt.

Zbigniew Flisowski, Burza nad Pacyfikiem, tom I i II

Zbigniew Flisowski, Burza nad Pacyfikiem, tom I i II
Zbigniew Flisowski, Burza nad Pacyfikiem, tom I i II

W dwóch tomach, na przeszło 1500 stronach, ze zdjęciami, wykresami, rysunkami planami, indeksami: wszystko, co można wiedzieć o II wojnie światowej toczącej się na Pacyfiku. Wojna z Japonią trwała 1364 dni, 5 godzin i 44 minuty. Pochłonęła miliony ofiar, a ten nieznany wcześniej historii teatr okrucieństwa zakończył się też wyjątkowo: pierwszym (i jak na razie ostatnim) użyciem broni atomowej. USA jest jedynym państwem w dziejach ludzkości, które tej broni użyło i to w dodatku przeciwko ludności cywilnej. Podobno był to jedyny sposób na zakończenie wojny.

Cena: 234,56 zł

Maurice Druon, Królowie przeklęci, tomy I - VII

Maurice Druon, Królowie przeklęci, tomy I - VII
Maurice Druon, Królowie przeklęci, tomy I - VII

Jedna z najsłynniejszych powieści historycznych. Balzac napisał, że "za każdą wielką fortuną kryje się zbrodnia". Powieść Druon'a przekonuje, że wielka władza jest zbrodnią. Religią władzy - dewiacja, rytuałem nienasycenie i pycha, a kapłanami psychopaci i socjopaci. Cesarstwo, królestwo, republika, korporacja - to bez znaczenia. Płeć też nie gra roli. Epoka też. Europa zachodnia, Rosja,... . W tych 7 tomach akurat Francja i kronika XIV-wiecznego zła w purpurze, gronostajach, klejnotach. A jak wyglądałaby Anglia Henryka VIII i angielska eksterminacja katolików? A jak rewolucja... itd, itd... 

Cena: 217,62 zł
szt.

Ronald Greeley, Raymond Batson, Atlas Układu Słonecznego NASA

Ronald Greeley, Raymond Batson, Atlas Układu Słonecznego NASA
Ronald Greeley, Raymond Batson, Atlas Układu Słonecznego NASA

Dzieło imponujące (również rozmiarami i wagą). Dokładne mapy (reliefowe, geologiczne, topograficzne) oraz fotomozaiki powierzchni 26 obiektów (planet i satelitów) naszego systemu planetarnego sporządzone na podstawie danych zgromadzonych przez wszystkie misje kosmiczne. Ten wyjątkowy materiał graficzny uzupełniają równie dokładne artykuły, liczne zdjęcia, wykresy. Książka jedyna w swoim rodzaju: obowiązkowa w bibliotece każdego miłośnika astronomii - ba, tylko ta cena... ale i tak daliśmy najniższą na rynku, by zainteresowało jak największą rzeszę "w niebo wpatrzonych":).

Cena: 210,32 zł

Plotyn, Enneady

Plotyn, Enneady
Plotyn, Enneady

"Fundamenta filozofii". Znajomy Antykwariatu zacytował kiedyś jedną z zawodowych, uniwersyteckich filozofek: "być może, że materia jest nicością, niebytem, ale bez niej, bez książek i wykładów, nie moglibyście się dowiedzieć o emanującym hipostazy absolucie - niepoznawalnej jedni. A na egzaminie niepoznawalność jedni nie będzie usprawiedliwieniem niewiedzy na jej temat. Niewiedza - jako brak dobra - jest złem. I choć zło nie istnieje realnie, ontologicznie - jest tylko brakiem dobra - to bez wiedzy doświadczycie bardzo realnych konsekwencji nierealnego zła. Zło nie istniej realnie, ale istnieje jego doświadczenie - istnieje cierpienie. I jak bardzo jest realne przekona się każdy nieprzygotowany". Tak się filozofuje młotem.

Cena: 196,62 zł

Sławomir Mrożek, Teatr, komplet: tomy I - VI

Sławomir Mrożek, Teatr, komplet: tomy I - VI
Sławomir Mrożek, Teatr, komplet: tomy I - VI

Sześć tomów dramatów Mrożka - Dzieła Zebrane: tomy III, IV, VII, VIII, X, XII. W poszczególnych tomach wydrukowano: Miłość na Krymie, Wdowy, Portret, Kontrakt (I). Alfa, Letni dzień, Ambasador, Pieszo (II). Lis Aspirant, Lis Filozof, Polowanie na Lisa, Serenada, Garbus, Emigranci, Szczęśliwe wydarzenie (III). Rzeźnia, Drugie danie, Vatzlav, Dom na granicy, Testarium (IV). Krawiec, Tango, Czarowna noc, Śmierć porucznika (V). Policja, Męczeństwo Piotra Ohey'a, Indyk, Na pełnym morzu, Karol, Strip-tease, Zabawa, Kynolog w rozterce (VI).

Cena: 195,66 zł

F. S. Pierre Dufour, Historia Prostytucji od czasów najdawniejszych do XX wieku

F. S. Pierre Dufour, Historia Prostytucji od czasów najdawniejszych do XX wieku
F. S. Pierre Dufour, Historia Prostytucji od czasów najdawniejszych do XX wieku

Czyli człowiek jako towar, którego przeznaczeniem jest zaspokajać pożądanie - od zarania ludzkości po czasy najnowsze.

Cena: 189,98 zł

Hazrat Inayat Khan, 99 opowieści sufickich

Hazrat Inayat Khan, 99 opowieści sufickich
Hazrat Inayat Khan, 99 opowieści sufickich

Wydawca głosi konieczność podróży duchowych w celach mistyczno-oświeceniowych, oczywiście obowiązkowo na wschód. Tymczasem jedna z zawartych w książce mądrości sufickich brzmi: "Pewien podróżnik rozmawiał w Indiach z mistykiem: - Tak wiele słyszeliśmy i czytaliśmy o waszych mędrcach, świętych pustelnikach, mistrzach duchowych - mówił - ale gdziekolwiek bym u was był, nie spotkałem ani jednego. - Nie musisz jeździć tak daleko - odparł mistyk - dobre dusze, kochające inne istoty, święci i mistycy są wszędzie (str. 112)." Zabawna konkluzja, w kontekście zaleceń wydawcy. Jak Koziołek Matołek, który "po calutkim szuka świecie tego, co jest całkiem blisko".  

Cena: 176,53 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl